Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, Poznań
16-18 VIII 2024

Polityka dokonywania zwrotów za bilety na konwent „Hikari 2024”

Festiwal Hikari

 1. Sprzedaż biletów na konwent “Hikari 2024” odbywa się poprzez platformę ekobilet.pl.
 2. Prośby o dokonanie zwrotu pieniędzy za bilet nie za pośrednictwem platformy sprzedaży należy kierować na email: [email protected] podając następujące dane:
  1. numer biletu;
  2. email podany podczas zakupu biletu;
  3. numer telefonu podany podczas zakupu biletu;
  4. przyczyna dokonania zwrotu;
  5. numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot (w przypadku biletów zwracanych później, niż 30 dni przed wydarzeniem).
 3. Ogólne zasady przyznawania zwrotów biletów zakupionych online:
  1. zwrot można otrzymać maksymalnie do ceny zakupionego biletu, bez uwzględnienia opłat serwisowych z platformy Ekobilet;
  2. bilety specjalne SHINY nie podlegają zwrotowi;
  3. niewykorzystane bilety zakupione z zastosowaniem kodu zniżkowego na wniosek posiadacza biletu mogą zostać zwrócone tylko po podaniu przyczyny i zatwierdzeniu takiego zwrotu za zgodą Organizatora; Organizator z uwagi na promocyjną cenę biletu nie ma obowiązku wyrazić zgody na zwrot; w przypadku akceptacji zwrotu, zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych informacji dotyczących zwrotu;
  4. zwrot niewykorzystanego biletu niebędącego biletem SHINY lub biletem zakupionym z użyciem kodu zniżkowego można wykonać do dnia 21.07.2024. Nie wymaga to podania przyczyny; zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych informacji dotyczących zwrotu;
  5. zwrot niewykorzystanego biletu niebędącego biletem SHINY lub biletem zakupionym z użyciem kodu zniżkowego po terminie z pkt d) do dnia 09.08.2024, możliwy jest tylko po podaniu przyczyny i zatwierdzeniu takiego zwrotu przez Organizatora; Organizator nie ma obowiązku wyrazić zgody na zwrot; w przypadku akceptacji zwrotu, zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych informacji dotyczących zwrotu;  
  6. zwroty niewykorzystanych biletów po terminie z pkt. e) podlegają potrąceniu opłaty administracyjnej na rzecz Organizatora w kwocie 50% wartości zakupionego biletu, chyba że zwrot wynika z odrębnych ustaleń pomiędzy posiadaczem biletu a Organizatorem; zwrot możliwy jest tylko po podaniu przyczyny i zatwierdzeniu takiego zwrotu przez Organizatora; Organizator nie ma obowiązku wyrazić zgody na zwrot; w przypadku akceptacji zwrotu, zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od otrzymania niezbędnych informacji dotyczących zwrotu;
  7. w dniach trwania wydarzenia nie ma możliwości zwrotu żadnego z biletów, chyba że zwrot wynika z odrębnych ustaleń pomiędzy posiadaczem biletu a Organizatorem;
  8. nie ma możliwości ubiegania się o zwrot niewykorzystanego biletu po zakończeniu się wydarzenia;
  9. wykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, chyba że zwrot wynika z odrębnych ustaleń pomiędzy posiadaczem biletu a Organizatorem.
 4. Wszelkie inne koszty poniesione przez posiadacza biletu w związku z rezygnacją
  nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.
 5. Szczegółowa polityka zwrotów poprzez platformę sprzedaży biletów dostępna jest w serwisie Ekobilet.